Angélique et le Roy

Angélique et le Roy

 

1966 - "Angélique et le Roy" (Angelika a král) je třetím z pětice filmů popisujících romantická dobrodružství krásné markýzy Angeliky. Děj filmů vychází z historických románů  autorů Anne a Serge Golonových, které byli v 60. letech nesmírně populární.

        Autoři scénáře se však příliš knižní předlohy nedrželi. Filmový příběh se definitivně odloučil od původní předlohy v okamžiku, kdy Angelika, která žije sama v paláci de Beautreillis, spatří svého manžela Joffreye de Peyrac. Joffrey s Angelikou odmítne mluvit a prchne před ní. Kdežto v knižní předloze Angelika nikdy nezjistí, že je Joffrey stále naživu, až dokud se o mnoho let později sama nezamiluje do tajemného muže Rescatora, jímž se Joffrey stal...

 

- Film vznikl v koprodukci Francie (Francos-Films Paris) a C.I.C.C. (Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique), Německa (Gloria-Film GmbH München) a Itálie (Fonoroma Roma).

- Natáčení probíhalo v létě roku 1965 ve filmových studiích  "Studios d Epinay " a "Cinecittà". Exteriéry byly filmovány v lokalitách města Senlis a Versailles.

- Autoři scénáře k tomuto dílu : Alain Decaux, Francis Cosne, Bernard Borderie a dialogy Pascal Jardin.

- premiéra v Paříži 4.2.1966

 

další fotografie a záběry z natáčení naleznete ZDE

 

Děj :

        Po popravě svého milovaného manžela žila Angelika (Michéle Mercier) nějaký čas mezi pařížskou spodinou po boku svého přítele z dětství Nicolase (Giuliano Gemma). Po jeho smrti a mnohých dobrodružstvích se nakonec provdala za bratrance Filipa de Plessis-Bellieres (Claude Giraud). Díky sňatku s krásným markýzem du Plessis de Belliere, oblíbeným maršálem Krále Slunce se Angelika stala markýzou du Plessis a dvořankou jeho veličenstva ve Versailles.

       

        Nedlouho po svatbě se stává Angelika vdovou - její manžel Filip pochopil, že ji král (Jacques Toja) miluje a nechal se raději v bitvě zabít, než aby musel volit mezi láskou k milované ženě a oddaností svému panovníkovi. Zarmoucená markýza se uchýlí se svými synky na venkov.  Králi se po krásné markýze stýská a tak k ní pošle jejího dávného přítele a bývalého advokáta Desgreze (Jean Rochefort).

        A Desgrez ji pod záminkou významného diplomatického vyjednávání, které jí král hodlá svěřit, přesvědčí k návratu zpět do Versailles.

       

        Král Ludvík XIV. pověří Angeliku de Plessis-Bellieres obtížným diplomatickým úkolem - získáním vyslance perského vládce Bachtiaryho Beye pro zájmy Francie, má jej přesvědčit k podpisu smlouvy s Francií.

 

        Perský princ Batchari Bay nijak neskrývá své úmysly krásnou markýzu získat, ať už po dobrém nebo i po zlém. Angelika se tak dostává do mnohých nebezpečí. Vyslanec Batchari Bay je Angelikou okouzlen natolik, že ji bez sebemenšího zaváhání uvězní ve svém sídle, aby ji pro sebe získal třeba i násilím.

 

                   V posledním okamžiku ji zachrání králův švagr, uherský princ Rákoczi I. (Fred Williams). Princ Rákoczi se vyzná Angelice, že mu její krása zlomila srdce a požádá ji o ruku.

 

        Batchari Bay žádá od krále hlavu opovážlivce, který mu ukradl krásnou markýzu. Rákoczi pronásledovaný královskou policií v čele s Desgrezem se v noci vkrade do paláce  a do Angeličiny ložnice. Stráví s ní noc.

       

        Ve Versailles Angelika pozná také nebezpečí, které skýtají travičské aféry. Ty se jí nevyhnou zejména v tom okamžiku, kdy perský princ Batchari Bay (Samy Frey) okouzlen její krásou podepíše králi mezinárodní smlouvu, ale chce Angeliku získat do svého harému a odvézt si ji do Persie. Pohotový kancléř Colbert (René Lefèvre) prohlásí veřejně markýzu za královu přítelkyni .....

 

    ..... a třebaže to není pravda, madam de Montespan (Estella Blain), skutečná králova metresa, vyhlásí Angelice boj. Madame de Montespan nechává otrávit víno určené markýze, po úplatné služce pošle otrávenou košili.

     

            Král zuří nejen nad zmařenou smlouvou, ale i žárlivostí vůči Rákoczimu a nechá Angeliku zatknout. Ale ani král neodolá jejímu šarmu a kráse, vyjeví jí své city. Když však vidí, že si její náklonnost nezíská, protože mezi nimi stojí stín Peyracovi smrti prozradí Angelice, že to nebyl Joffrey de Peyrac (Robert Hossein), kdo zemřel na hranici. Ujišťuje ji však, že se její bývalý manžel na útěku utopil v Seině. Angelika mu ale nevěří a život krásné markýzy dostává nový smysl.

 

                  Angelika zjistí, že se Madame de Montespan účastní černých mší, kde jsou zabíjena nemluvňata a chce celou záležitost odhalit králi. Desgrez  se ji snaží od riskantního kroku odradit.

 

        Když však Desgrez vidí, že je Angelika pevně rozhodnuta, tak aby ji tak odradil od myšlenek na odhalení travičské aféry raději jí prozradí, že se Joffrey opravdu neutopil v Seině.

 

        "Joffrey se zachránil a žije ... "  Angelika je je šťastná a rozhodne se vydat hned následující den svého manžela hledat. Avšak ještě tutéž noc se ji ještě jednou pokusí madam de Montespan zavraždit prostřednictvím najatého vraha. Naštěstí se objeví hrabě de Peyrac, který se přišel v noci podívat na spící Angeliku. Vraha milované ženy, kterou měl celé roky na očích, Joffrey v potyčce zneškodní. Hluk potyčky, ale probudí Angeliku a oba se tak po letech setkávají tváří v tvář.

 

                Angelika je přešťastná, ale Joffrey před ní beze slova uprchne.

 

            Teprve nyní se Angelika od Joffreyova přítele, starého lékárníka Savaryho (Pasquale Martino), dovídá celou pravdu o svém manželovi. Joffrey jí také po Savarym posílá dopis s vysvětlením, proč před ní v noci uprchl. V dopise ji také žádá, aby na něj zapomněla a žila dál svůj život pro jejich děti. Angelika je však rozhodnutá svého Joffreye najít za každou cenu. Prchá spolu se Savarym z Paříže, kde ji vězní žárlivý král a jede na jih, na Sardinii  najít svou životní lásku - Joffreye.